hrvatski engleski njemački poljski češki talijanski francuski
Kontakt

Znamenitosti - Čempresada "Pod Gospu"

Posebni rezervat šumske vegetacije "Čempresada "Pod Gospu" (uzvišenje ispred franjevačkog samostana do hotela Bellevue, između Orebića i Perne). Starost stabla je do 65 godina, U posebnom rezervatu u sloju drveća dominiraju alepski bor, primorski bor, pinj i čempres, a pojedinačno ima nekoliko stabala oštrike, rogača i masline.


Ostanite u kontaktu