hrvatski engleski njemački poljski češki talijanski francuski
Kontakt

Kuna

Orebić


Malé městečko ve vnitrozemí Pelješace <p> <strong>Kuna</strong> je mal&eacute; městečko ve vnitrozem&iacute; Pelje&scaron;ace. Kraj je zn&aacute;m&yacute; nejen v&yacute;robou v&iacute;na a pěstov&aacute;n&iacute;m vinn&eacute; r&eacute;vy, ale i v&yacute;znamn&yacute;m kulturn&iacute;m dědictv&iacute;m. Prohl&eacute;dněte si kostel Panny Marie Delority, Franti&scaron;k&aacute;nsk&yacute; kl&aacute;&scaron;ter a jeho galerii obrazů a uměleck&yacute;ch předmětů Mata Celestina Medoviče a kněze Ambroze Testeny.</p> <p> A za &uacute;čelem relaxace nav&scaron;tivte v Kuně osl&iacute; farmu a rozveselte se z&aacute;žitky z původn&iacute; Dalm&aacute;cie.</p>
Veća mapa


Malé městečko ve vnitrozemí Pelješace Malé městečko ve vnitrozemí Pelješace Kraj je známý nejen výrobou vína a pěstováním vinné révy Kostel Panny Marie Delority Kostel Panny Marie Delority Rodiště slavného malíře M. C. Medovic Františkánský klášter

Zůstaňte v kontaktu